Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

Baraszka

"Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy".

Edward Stachura

Reposted byellijah ellijah
Baraszka
3689 6e53 500
Reposted bydeepbluex deepbluex

June 20 2015

Baraszka
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viasorriso sorriso
Baraszka

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg viasorriso sorriso
Baraszka
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viamisspandora misspandora

June 19 2015

Baraszka

"Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą. Wolałabym mieć raka niż nieuczciwe serce."

~ Truman Capote 'Śniadanie u Tiffany'ego'

Reposted byKerouac Kerouac
Baraszka

- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.

Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety

Reposted bymikaneko mikaneko

June 18 2015

Baraszka

"Wtedy robiłam wszystko, żeby jeszcze bardziej go uszczęśliwić, chciałam, żeby wiedział, jak bardzo go kocham i jak duże ma we mnie wsparcie. Wierzyłam w każdą pojedynczą literę, którą napisał, ufałam, robił, co chciał, nie myślałam nawet o zazdrości, bo przecież wiedziałam, że mnie kocha i że tak będzie zawsze".

Janusz Leon Wiśniewski - Moje historie prawdziwe

June 15 2015

Baraszka

"Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy".

Dale Carnegie – Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
Reposted byparasole parasole

June 11 2015

Baraszka

"Trudno przebaczyć komuś, kto nie ma sobie nic do zarzucenia. Ludzie nie umieją przełknąć krzywdy, za którą nikt nie przeprasza, więc próbują oddać ją temu, od kogo przyszła. Jeśli gniew jest duży, oddadzą każdemu, kto się nawinie. A jeśli to gniew bezsilny, zamieni się w nienawiść. Ciężar nienawiści dźwigają potem na własnych plecach, póki nie stracą sił".

Magdalena Tulli - Szum

Baraszka

Kiedyś grzech był seksi, ale teraz, gdy grzeszą wszyscy, seksowna jest czystość.

- Piotr Adamczyk

June 10 2015

Baraszka
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaZlaKobieta ZlaKobieta
Baraszka
9765 4b72 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
Baraszka

“Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę".

Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted byolakociemiimiwaniliowaaperfectsenseMissSilly

June 09 2015

Baraszka
Ludzie gubią się tylko, gdy nie są sobie przeznaczeni.
— Californication
Reposted fromiurb iurb viastarryeyed starryeyed
Baraszka
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Baraszka
5422 ab42 500
Baraszka
Jeśli Bóg jest w stanie stworzyć świetliki, których pupa świeci jak gwiazda, to myślę, że wszystko inne też jest możliwe. Wszystko.
— Charles Martin "w pogoni za świetlikami"
Baraszka

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Baraszka
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viamisspandora misspandora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl